Kosten beheer

Voor onze dienstverlening brengen wij kosten bij u in rekening. Wij zorgen er voor dat de wijze waarop wij dat doen wel zo transparant mogelijk is. U betaalt een advies- of beheervergoeding die op kwartaalbasis met uw effectenportefeuille wordt verrekend. Indien wij distributievergoeding voor het aanhouden van fondsen ontvangen, wordt deze op uw rekening bijgeschreven. Wij houden er rekening mee dat de totale kosten binnen een reëel bandbreedte moeten blijven. Naarmate u meer belegt, nemen de kosten als percentage van het belegd vermogen af. De bandbreedte die wij hanteren loopt van 0.5% tot 1.6%. In dit tarief zijn alle kosten inbegrepen (Incl. management fee, bewaarloon en transactiekosten).

Als particuliere belegger betaalt u bij veel beleggingsfondsen instapkosten. De meest gebruikelijke methode is om een percentage van uw inleg in te houden op uw inleg. Dit percentage varieert doorgaans tussen de 1% en 5%. Als uw onafhankelijke vermogensbeheerder kunnen wij effectentransacties tegen een institutioneel tarief afhandelen; een tarief waarbij voor geen enkel beleggingsfonds instapkosten wordt betaald.

Second opinion

Als u uw geld belegt, verwacht u een positief rendement. Of beter gezegd, u verwacht een hoger rendement dan de index. Voor dit doel heeft uw adviseur, beheerder of uzelf een beleggingsportefeuille samengesteld en transacties uitgevoerd. Beleggen is altijd een afweging tussen rendement en risico. Hiernaast speelt uw persoonlijke financiële situatie een rol in de beleggingsstrategie van uw portefeuille. Een enigszins knagend gevoel over het risico dat u loopt met u beleggingen is daarom niet ongebruikelijk. Kan mijn vermogen een schok overleven? Maak ik wel genoeg rendement? Loop ik niet onnodig veel risico?

Terechte vragen, waar een second opinion van één van onze vermogensspecialisten een antwoord op kan geven. Wij kunnen uw vermogen, inclusief effectenportefeuille, spaargeld en andere vermogensbestanddelen professioneel doorlichten. Wij kijken met een frisse blik naar uw vermogen.

Wij lichten gratis uw portefeuille door.

cta-afspraak