Investment Consultancy

Finsens Investment Consultancy (FIC) is een onafhankelijke vermogensadviseur en is toonaangevend op het gebied van discretionair beheer voor particulieren, stichtingen en institutionele beleggers. Hierbij stelt FIC zich volstrekt onafhankelijk op en kiest uitsluitend voor kwaliteit. FIC richt zich niet uitsluitend op het behalen van het hoogst mogelijke resultaat. De beleggingsstijl staat in alle gevallen geheel in dienst van de, door onze cliënten aangegeven, functie van het vermogen. Onze filosofie is dat elke beleggingscategorie gebruikt kan worden om de doelstelling van het vermogen te behalen. Wij zien het als onze taak om de optimale mix samen te stellen uit spaarproducten, obligaties, aandelen, onroerend goed, alternatieve beleggingen en private equity. Vermogensadvies is bij FIC teamwork. Door de bundeling van de expertise van de verschillende adviseurs wordt voor de cliënt het optimale resultaat bereikt.

FIC staat ingeschreven als ‘vermogensbeheerder’ in het register van de Autoriteit Financiële Markten

Expat Services

With more than 20 years of expertise with advising expats, we provide expats in the Netherlands with a wide range of financial services. These services range from mortgage advice for financing your own home to consultations in asset management, buy-to-let mortgages, financial planning & capital structures. We aim to provide you with a customized solution to help you establish a financial planning that fulfill your needs and wants. This way, we help to provide you with flexibility and transparency in planning the things you aim for in the future.